Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen suomalaisessa sotilaallisessa kriisinhallinnassa

Kirjoittajat

  • Helmi Rantala

Avainsanat:

puolustushallinto, päätöslauselma 1325, sotilaallinen kriisinhallinta, sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, tasa-arvo

Abstrakti

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on sukupuolten tasa-arvon edistämisen strategia, jolle ei ole yksiselitteistä ja yhtenäistä määritelmää. Artikkeli tarjoaa vastauksia siihen, mitä valtavirtaistamisen ymmärretään tarkoittavan suomalaisessa sotilaallisessa kriisinhallinnassa. Ymmärrys käsitteen merkityksestä tarjoaa esimerkiksi mahdollisuuden arvioida paremmin sen toimeenpanoa. Tutkimuksen aiheisto koostuu valtavirtaistamista suomalaisessa sotilaallisessa kriisinhallinnassa ohjaavasta puolustushallinnon sisäisestä dokumentista sekä virkamieshaastatteluista. Teoreettisesti artikkeli osallistuu feministiseen poststrukturalistiseen turvallisuuden tutkimuksen keskusteluun kielen ja keskeisten konseptien merkityksestä. Aineistoa analysoidaan hyödyntämällä Stephen Toulminin argumentin anatomian mallia. Yhtenä keskeisistä tuloksista todetaan, että sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ohjaa ensisijaisesti hyödyn saaminen esimerkiksi naisten operaatiossa keräämän tiedustelutiedon muodossa ja vasta toissijaisesti tasa-arvon edistäminen itsessään. 

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-21

Numero

Osasto

Artikkelit