Taisteluretoriikkaa, salaliittoteorioita ja globalismin vastustusta

Katsaus yhdysvaltalaisen populismin historiaan

Kirjoittajat

  • Kami Launonen Turun yliopisto

Avainsanat:

poliittinen retoriikka, populismi, Yhdysvallat

Abstrakti

Artikkeli käsittelee yhdysvaltalaisen populismin historian ideologisia ja retorisia ominaispiirteitä Richard Hofstadterin nimeämän viiden pääteeman kautta. Pyrin tarkastelemaan teemojen ilmenemismuotoja sekä toistuvuuden olemusta 200-vuotisen tarkastelujakson aikana. Tarkoituksenani on pohtia historiallisen tarkastelukehikon avulla sitä, miten yhdysvaltalaisen populismin retoriset ja ideologiset perinteet muodostuivat, sekä miltä osin yhdysvaltalainen populistiliike oli ideologiaa ja miltä osin ”vain” retoriikkaa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-21

Numero

Osasto

Katsausartikkelit