Strategian tutkimus näkökulmana suomalaiseen turvallisuuden tutkimukseen

Kirjoittajat

  • Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulu
  • Petteri Kajanmaa Maanpuolustuskorkeakoulu

Abstrakti

Tässä kirjoituksessa esittelemme strategian tutkimuksen luonnetta ja lähtökohtia suomalaisessa tutkimuskentässä sekä esitämme ajatuksia tieteenalan suomalaisesta tutkimusagendasta 2020-luvun maailmassa. Tarkastelemme ensin strategian tutkimuksen lähtökohtia ja sen tutkimuksellista ”kovaa ydintä” yleisesti ja erityisesti sotilasstrategian tutkimuksen valossa. Toisessa osassa keskitymme strategian tutkimuksen suhteisiin ja rajapintoihin muihin lähitieteenaloihin nähden, erityisesti kansainväliseen politiikkaan, turvallisuustutkimukseen, rauhan- ja konfliktintutkimukseen sekä sotatieteisiin. Lopuksi pohdimme tieteenalan suomalaista tutkimusagendaa nyt ja lähitulevaisuudessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-21

Numero

Osasto

Keskustelua