Yhteistyön vahvistamisen ja edistämisen vuorovaikutuskäytänteet monikansallisessa YK:n sotilastarkkailijakoulutuksessa

Kirjoittajat

  • Iira Rautiainen

Avainsanat:

etnografia, keskustelunanalyysi, etnometodologia, neksusanalyysi, kriisinhallinta, sotilastarkkailijakoulutus, sosiaalinen vuorovaikutus, ryhmätyöskentely, yhteistyö, videoaineisto

Abstrakti

Kirjoitus perustuu Oulun yliopistossa 2.12.2022 pidettyyn lectio praecursoria -esitelmään.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-01-25 — Päivitetty 2023-04-02

Numero

Osasto

Lektiot