Kohti valoa, kulttuuripolitiikka

Tutkitulle tiedolle on tilausta

Kirjoittajat

  • Minna Ruusuvirta Cupore

DOI:

https://doi.org/10.17409/kpt.100483

Abstrakti

Tutkimuksen tekeminen ja tutkitun tiedon merkitys korostuvat yhteiskunnassa, jossa asiat kehittyvät ja muuttuvat välillä hyvinkin nopeasti. Monimuotoinen ja muuttuva taiteen ja kulttuurin kenttä ja kulttuuripoliittinen päätöksenteko tarvitsevat tässä ajassa tuekseen monialaista ja ajassa kiinni olevaa kulttuuripolitiikan tutkimusta, joka lisää ymmärrystä yhteiskunnallisista ilmiöistä, haastaa kyseenalaistamaan olemassa olevia vastauksia ja nostaa esiin epäkohtia. Näihin tarpeisiin vastaavat osaltaan myös tämänkertaisen vuosikirjan artikkelit ja muut tekstit, tuoden valoa muun muassa ulkomaalaissyntyisiin taiteilijoihin, osallistamisen edistämiseen, kulttuuridiplomatiaan sekä julkiseen taiteeseen ja kaupunkikulttuuriin liittyviin kysymyksiin, koronapandemiaa unohtamatta. 

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-12-29

Viittaaminen

Ruusuvirta, M. (2020). Kohti valoa, kulttuuripolitiikka : Tutkitulle tiedolle on tilausta. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, 5(1), 4–5. https://doi.org/10.17409/kpt.100483