Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Kirjoittajan ohjeet

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirjaan voi tarjota korkeatasoisia tieteellisiä artikkeleita. Vuosikirjaa varten järjestetään myös kirjoituskutsuja etenkin Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivien yhteydessä. Artikkelikäsikirjoitukset lähetetään vuosikirjan OJS-alustalle.

Artikkeleiden pituus on 50 000 merkkiä sisältäen välilyönnit ja lähdeluettelon. Jokaisen artikkelin tarkastaa kaksi vertaisarvioijaa; referee-käytäntö on täysin anonyymi. Käsikirjoitus tulee anonymisoida poistamalla sekä tekstistä että doc/docx-tiedoston ominaisuuksista kirjoittajan nimi sekä muut kirjoittajaan viittaavat tunnisteet kuten viittaukset kirjoittajan omiin teksteihin.

Tieteellisten avausten (ei vertaisarviointia) ohjepituus on 25 000 merkkiä, kolumnien, katsausten ja kirja-arvioiden vastaavasti 10 000 merkkiä. Lektioiden ja lausuntojen suosituspituus on 25 000 merkkiä, mutta toimitus voi arvioida tekstien pituutta tapauskohtaisesti.

Mikä on ’Tieteellinen avaus’?

Tieteellinen avaus (research notes) tarkoittaa sisällöltään tieteellistä tekstiä, joka ei kuitenkaan ole täyspitkä tieteellinen artikkeli. Tekstin tavoitteena on esitellä uutta tutkimusideaa, teoreettista näkökulmaa tai menetelmällistä lähestymistapaa. Tieteellinen avaus tarjoaa mahdollisuuden tieteellisen ajattelun kehittämiselle ja tutkimukselliselle ideoinnille. Siksi myös kirjoitus voi olla muodoltaan hieman vapaampi kuin artikkeli.

Tekstin muotoilu

Julkaisussa sovelletaan APA-viittaustyyliä. Alaviitteiden sijaan käytetään loppuviitteitä, ja lähteet kootaan tekstin loppuun lähdeluetteloksi.

Laadi tekstisi käyttäen yleistä, selkeää fonttia, kuten Times New Roman, Cambria tai Calibri. Käytä fontin pistekokona leipätekstissä 12 pt ja riviväliä 1,5. Älä tavuta tekstiä ja vältä ylimääräisiä kappalemuotoiluja. Käytä otsikoinnissa artikkelin pääotsikon lisäksi mieluiten vain kahta otsikkotasoa.

Huomaa, että numerot erotellaan toisistaan ajatusviivalla (en dash), ei tavuviivalla tai miinusmerkillä.

Merkitse yli kolme virkettä pidemmät suorat lainaukset omana kappaleenaan. Merkitse lainauksen loppuun viite. Laadi artikkelin alkuun lyhyt englanninkielinen tiivistelmä, joka sisältää artikkelin otsikon ja kattaa artikkelin tavoitteet, metodologiset lähtökohdat, aineiston ja tulokset. Kirjoita mukaan myös neljästä kuuteen avainsanaa (keywords).

Huomaa, ettei kaavioiden, taulukoiden tai kuvien upottaminen tekstiin tekstinkäsittelyohjelmassa riitä, vaan ne täytyy lähettää erillisinä liitteinä (esim. kuvat .jpg, .tiff tai .eps, .svg tai .pdf -muodossa). Suositeltavaa on merkitä kuvioiden paikat tekstiin hakasulkein. Kuvien kohdalla huomioi riittävä resoluutio mahdollista painoa varten (200–300 pikseliä/tuuma).

Viittausohjeet

Julkaisussa sovelletaan APA-viittaustyyliä.
Leipätekstin sisällä käytetään tekstinsisäistä viittaustyyliä (esim. Quine, 2009, s. 255–257). Kun viittaat e-lehtien artikkeleihin, käytä mahdollisuuksien mukaan DOI-merkintää URL-osoitteen sijaan. Esimerkkejä vuosikirjassa käytettävästä viittaustyylistä löydät vuosikirjan sivuilta. Tarkat ohjeet löytyvät APA:n käsikirjasta Publication Manual of the American Psychological Association 6th Edition (www.apastyle.org).

Lisää käytännöllisiä ohjeita löytyy myös esimerkiksi Purduen yliopiston tieteellistä kirjoittamista käsittelevästä sivustolta Purdue OWL (owl.english.purdue.edu/owl).

Esimerkkejä

Lähdeviitteet:

Inha, J. (2004). Elämä ja oikeus – K. J. Ståhlberg oikeusajattelijana. K. J. Ståhlbergin oikeusajattelun pääpiirteet. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 247. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys.

Quine, M. (2009). How Many People go to the Theatre? A Challenge of evidence-based Policy-making. Teoksessa M. Pyykkönen, N. Simanainen & S. Sokka (toim.) What about Cultural Policy? Interdisciplinary Perspectives on Culture and Politics (251–269). Helsinki: Minerva Kustannus.

Laukkanen, A. & Rantala P. (2013). Kulttuuri, hyvinvointi ja sisäistetty raha. Kulttuurintutkimus, 30 (3), 29–32.

Elektronisiin lähteisiin viittaaminen:

Kun viittaat e-lehtien artikkeleihin, käytä mahdollisuuksien mukaan DOI-merkintää URL-osoitteen sijaan. Pyri tarkkuuteen viitatessasi verkkosivustoihin; merkitse tekijä ja vuosi. Jos kirjoittajan nimeä ei ole kerrottu, merkitse sivun otsikko. Jos vuotta tai päivämäärää ei ole kerrottu, merkitse s.d. (sine dato).

Givskov, C. (2014). Institutionalization through Europenization: the Danish film policy reforms of the 1980s and 1990s. International Journal of Cultural Policy, 20 (3), 281–295. DOI: 10.1080/10286632.2013.786058 (Haettu 11. 6. 2014)

Kulttuurin hallinto ja toimijat (s.d.). Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivusto. URL: www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/kulttuurin_hallinto_ja_toimijat (Haettu 11. 6. 2014)

Sjöholm, C. (2013). Jakten på regional tillväxt. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 16 (2). URL: http://www.idunn.no/ts/nkt/2013/02/jakten_paa_regional_tillvxt (Haettu 11. 6. 2014)

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.