Tietoa julkaisusta

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja on tieteellinen julkaisu, joka tuo yhteen useilla eri tieteenaloilla tehtävää kulttuuripolitiikkaa koskevaa tutkimusta. Julkaisun takana on Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura. Sen tarkoitus on koota yhteen monitieteistä ja monopuolisille tulkinnoille avointa kulttuuripolitiikan tutkimusta. Seura edistää tutkijoiden, hallinnon ja erilaisten kulttuuripolitiikan toimijoiden yhteistyötä Suomessa ja kansainvälisesti sekä edesauttaa tutkimustulosten soveltamista käytäntöön.


Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirjassa julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, suppeampia tieteellisiä avauksia (research notes) sekä tutkimuksenalaan liittyviä kolumneja. Lisäksi julkaisu sisältää katsauksia ja kirja-arvioita, lektioita sekä alaa koskevista väitöskirjoista annettuja vastaväittäjän lausuntoja. Kaikki vuosikirjassa julkaistut artikkelit käyvät läpi anonymisoidun vertaisarviointimenettelyn. Toimituksen luettua ja hyväksyttyä saapuneen artikkelin se siirtyy kahdelle vertaisarvioijalle. Menettely on anonymisoitu sekä artikkelin laatijan että vertaisarvioijan osalta. Arvioinnin jälkeen artikkelitekstit palautetaan tekijöiden korjattaviksi ja uudelleen vuosikirjaan lähetettäviksi.

Vuosikirjan toimitustyötä dokumentoidaan vuosikirjan toimituskunnan kesken; tiedot eivät ole julkisia. Dokumentoitavia tietoja ovat vertaisarvioitujen artikkelikäsikirjoitusten otsikot ja tekijöiden nimet sekä arvioijien nimet, myös silloin jos käsikirjoitusta ei ole hyväksytty julkaistavaksi. Julkaistuista, vertaisarvioiduista artikkelikäsikirjoituksista dokumentoidaan käsikirjoitusversio, arvioijien antamat lausunnot sekä toimituksen julkaisemista koskevat päätökset. Tiedot eivät ole julkisia eikä niitä raportoida, vaan niiden tarkoitus on tarvittaessa osoittaa vertaisarvioinnin asianmukainen toteutuminen.

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirjan pääkieli on suomi, mutta sen julkaisukieliä ovat myös ruotsi ja englanti. Kaikista vertaisarvioiduista artikkeleista julkaistaan englanninkielinen tiivistelmä.

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirjan toimituskunta ottaa mielellään vastaan erityyppisiä tekstejä julkaistavakseen.