Mystik blir vetenskap

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning 1956–2021

Authors

  • Nils G. Holm Åbo Akademi University
  • Ruth Illman The Donner Institute https://orcid.org/0000-0001-5258-7040
  • Joakim Alander The Donner Institute
  • Björn Dahla The Donner Institute

Keywords:

Donner Institute, Åbo Akademi University, Uno Donner, Olly Donner, Scripta Instituti Donneriani Aboensis

Abstract

Den 29 mars 1956 i Dornach, Schweiz undertecknade Olly och Uno Donner ett donationsbrev som lade grunden för ett nytt forskningsinstitut i Åbo. De donerade sin egendom till Stiftelsen för Åbo Akademi för att grunda Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning som en knutpunkt för forskningen kring religion och kultur, en mötespunkt för forskare, studerande och samhället i stort samt en utsikts­punkt mot stora världen, ny kunskap och nya idéer.

Historiken ger en grundlig beskrivning av institutets uppkomsthistoria och de viktiga personer som under årens lopp bidragit till verksamheten. Den presenterar forskare och bibliotekarier, internationella symposier och kulturseminarier, forskningssatsningar och hyllkilometer av forskningslitteratur, forskarpris och stipendier, fester och vardag. Historiken speglar också den ämnesmässiga utveckling som skett inom religionsforskningen, både nationellt och internationellt, under den här tiden.

Mystik blir vetenskap: Donnerska institutet 1956–2021 har skrivits av Nils G. Holm, professor emeritus i  religionsvetenskap vid Åbo Akademi och långvarig styrelsemedlem vid institutet. Historiken är rikligt illustrerad med bilder från alla årtionden vid institutet.

How to Cite

Holm, N. G., Illman, R., Alander, J., & Dahla, B. (2021). Mystik blir vetenskap : Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning 1956–2021. Scripta Instituti Donneriani Aboensis, 30, 1–76. https://doi.org/10.30674/scripta.102185