Käsikirjoitukset

Kirjoittajan ohjeet

Signumiin voi kirjoittaa artikkeleita, seminaari- ja konferenssiraportteja sekä haastatteluja, kirja-arvosteluja ja puheenvuoroja. Käsikirjoituksia voi tarjota lehteen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Käsikirjoitukset toimitetaan sähköpostitse  Word-, rtf- tai vastaavina tiedostoina päätoimittajalle, joka päättää niiden julkaisemisesta.

Toimitus pidättää itsellään oikeuden toimituksellisiin muutoksiin. Lehdelle lähetettyä aineistoa ei säilytetä eikä palauteta.

Artikkeleissa tulee olla pääotsikko, tiivistelmänä toimiva ingressi (4–5 virkettä) ja tekstissä väliotsikoita. Kuvat ja taulukot ovat tervetulleita, mutta eivät välttämättömiä.

Signumissa voidaan hyödyntää kaikenlaisia kuvia, mutta suurempikokoiset kuvatiedostot (yli 500 kt) ovat parempia taiton kannalta. Alkuperäinen kuva alkuperäisessä formaatissa on aina paras vaihtoehto. Näytönkaappauskuvat kannattaa ottaa suuremmilta työpöytänäytöiltä, jos mahdollista. Grafiikan kohdalla alkuperäinen tiedosto (powerpoint, excel, pdf tms.) on yleensä riittävä, tiedostomuotoa ei tarvitse muuttaa.

Artikkeleiden pituus voi vaihdella 1–8 A4-sivua (n. 2000–15 000 merkkiä). Hyvänä ohjemittana perusartikkelille on noin 10 000 merkkiä.  Lehden kokonaisuuden kannalta kaksi aukeamaa (4–6 A4) alkaa olla riittävä pituus. Kokonaisuuden ratkaisee kuitenkin aihe, sillä esim. monimutkaisesta teknisestä aiheesta tai mittavasta projektista on vaikea kirjoittaa vain muutamaa sivua.

Kappaleiden keskimääräinen pituus olisi hyvä olla noin 3–4 lausetta, sillä kapea palstarakenteemme tekee pitkistä kappaleista vaikealukuisia.

Kuvien mukana ilmoitetaan kuvaajan tiedot ja edellytämme, että kuvissa on julkaisemisoikeus. Kuvista ja artikkeleista ei makseta palkkiota.

Liitä artikkeliin kaikkien kirjoittajien sähköpostiosoite ja organisaatio.

Kaikki artikkelit julkaistaan verkkoversioina. Oletuksena artikkelin julkaisemiseen on, että kirjoittaja myöntää oikeudet tekstiin ja kuvien julkaisemiseen verkossa. Kirjoittajan tulee aina selvittää kuvien käyttöoikeus artikkelissa ja ilmoittaa kuvaajan nimi.

Vuoden 2022 aikataulu

1/2022 deadline 28.2., lehti julkaistaan huhtikuussa.
2/2022 deadline 30.4., lehti julkaistaan kesäkuun alussa.
3/2022 deadline 11.9., lehti julkaistaan lokakuussa.
4/2022 deadline 13.11., lehti painoon ja julkaistaan joulukuussa.
Vuoden viimeinen lehti 4/2022 ilmestyy myös painettuna.

Lehden Open Access -politiikka

Signum on lähtökohtaisesti Open Access -lehti eli "Golden OA" -lehti, joka käyttää TSV:n tarjoamaa OJS-järjestelmää. Jos kirjoittaja haluaa rinnakkaistallentaa tekstinsä julkaisuarkistoon, tulee käyttää kustantajan pdf-versiota. Rinnakkaistallennustietoihin tulee lisätä lehden verkko-osoite.

Lähdeviitteet

Signumissa ei käytetä alaviitteitä, ei lähteiden merkitsemiseen eikä huomautuksiin. Käyttäkää läheviitteiden tekoon Harvardia tähän tapaan:

Dufva, M., 2020. Megatrendit 2020. Sitran selvityksiä 162. Helsinki, Sitra. https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2020/

Arene, 2020. Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu – Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma. http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/Kest%C3%A4v%C3%A4%20vastuullinen%20ja%20hiilineutraali%20ammattikorkeakoulu.pdf?_t=160614557

Linkkejä verkkoaineistoihin ei kannata leipätekstiin laittaa, koska teemme Signumia yhä painetun lehden näkökulmasta. Jos on tarpeen linkata, leipätekstiin lähdeviittaus ja lähdeluetteloon linkki.

Merkitkää lähteisiin artikkeleiden DOIt näkyviin.

Tietosuojaseloste

Antamiasi tietoja käytetään ainoastaan tämän julkaisun yhteydessä, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.