Käsikirjoitukset

Kirjoittajan ohjeet

Signumiin voi kirjoittaa artikkeleita, seminaari- ja konferenssiraportteja sekä haastatteluja, kirja-arvosteluja ja puheenvuoroja. Käsikirjoituksia voi tarjota lehteen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Käsikirjoitukset toimitetaan sähköpostitse  Word-, rtf- tai vastaavina tiedostoina päätoimittajalle, joka päättää niiden julkaisemisesta. 

Lehden toiminta perustuu toimituskunnan työhön. Toimituskunta lähettää palautetta tekstistä. Kirjoittajaa voidaan pyytää muokkaamaan tekstiään ennen julkaisua, minkä lisäksi toimituksella on oikeus korjata huomaamansa kirjoitusvirheet, tehdä otsikointia ja stilisoida tekstiä. Taittoversioita ei lähetetä enää kommentoitavaksi vaan muutokset tehdään käsikirjoitukseen.

Toimitus pidättää itsellään oikeuden toimituksellisiin muutoksiin. Lehdelle lähetettyä aineistoa ei säilytetä eikä palauteta.

Artikkeleissa tulee olla pääotsikko, tiivistelmänä toimiva ingressi (4–5 virkettä) ja tekstissä väliotsikoita. Kuvat ja taulukot ovat tervetulleita, mutta eivät välttämättömiä. Artikkelien alkuun sijoitetaan abstrakti ja kirjoittajan tiedot siinä järjestyksessä kuin ne halutaan lehteen. Alaviitteitä tekstissä ei käytetä.

Signumissa voidaan hyödyntää kaikenlaisia kuvia, mutta suurempikokoiset kuvatiedostot (yli 500 kt) ovat parempia taiton kannalta. Alkuperäinen kuva alkuperäisessä formaatissa on aina paras vaihtoehto. Näytönkaappauskuvat kannattaa ottaa suuremmilta työpöytänäytöiltä, jos mahdollista. Grafiikan kohdalla alkuperäinen tiedosto (powerpoint, excel, pdf tms.) on yleensä riittävä, tiedostomuotoa ei tarvitse muuttaa.

Artikkeleiden pituus voi vaihdella 1–8 A4-sivua (n. 2000–15 000 merkkiä). Hyvänä ohjemittana perusartikkelille on noin 10 000 merkkiä. Lehden kokonaisuuden kannalta kaksi aukeamaa (4–6 A4) alkaa olla riittävä pituus. Kokonaisuuden ratkaisee kuitenkin aihe, sillä esim. monimutkaisesta teknisestä aiheesta tai mittavasta projektista on vaikea kirjoittaa vain muutamaa sivua.

Kappaleiden keskimääräinen pituus olisi hyvä olla noin 3–4 lausetta, sillä kapea palstarakenteemme tekee pitkistä kappaleista vaikealukuisia.

Kuvien mukana ilmoitetaan kuvaajan tiedot ja edellytämme, että kuvissa on julkaisemisoikeus. Kuvista ja artikkeleista ei makseta palkkiota.

Liitä artikkeliin kaikkien kirjoittajien sähköpostiosoite ja organisaatio.

Kaikki artikkelit julkaistaan verkkoversioina. Oletuksena artikkelin julkaisemiseen on, että kirjoittaja myöntää oikeudet tekstiin ja kuvien julkaisemiseen verkossa. Kirjoittajan tulee aina selvittää kuvien käyttöoikeus artikkelissa ja ilmoittaa kuvaajan nimi.

Vuoden 2024 aikataulu

1/2024 deadline käsikirjoitusten jättämiselle 26.2., lehti julkaistaan huhtikuussa.
2/2024 deadline käsikirjoitusten jättämiselle 29.4., lehti julkaistaan kesäkuussa.
3/2024 deadline käsikirjoitusten jättämiselle 9.9., lehti julkaistaan lokakuussa.
4/2024 deadline käsikirjoitusten jättämiselle 4.11., lehti julkaistaan joulukuussa (verkossa ja painettuna).

Vuoden viimeinen lehti 4/2024 ilmestyy myös painettuna.

Lehden Open Access -politiikka

Signum on lähtökohtaisesti Open Access -lehti, joka käyttää TSV:n tarjoamaa OJS-järjestelmää. Jos kirjoittaja haluaa rinnakkaistallentaa tekstinsä julkaisuarkistoon, tulee käyttää kustantajan pdf-versiota. Rinnakkaistallennustietoihin tulee lisätä lehden verkko-osoite. Lehden artikkelit julkaistaan lisenssillä Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen Julkinen (CC  BY-NC-SA 4.0).

Lähdeviitteet

Signumissa ei käytetä alaviitteitä, ei lähteiden merkitsemiseen eikä huomautuksiin. Käyttäkää lähdeviitteiden tekoon APAa tähän tapaan:

Asikainen, E., Ervaala, O., Friman, M., Helenius, H., Häkkinen, K., Kilpeläinen, T., ... & Ylönen, N. (2021). Ammattikorkeakoulujen henkilöstö kestävää kehitystä ja vastuullisuutta edistämässä: tuloksia ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman henkilöstökyselystä. https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/ammattikorkeakoulujen-henkilosto-kestavaa- kehitysta-ja-vastuullisuutta-edistamassa-raportti/ 

Dufva, M. (2020). Megatrendit 2020. Sitran selvityksiä, 162, 2020. https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2020/

Payne, A. F., Storbacka, K., & Frow, P. (2008). Managing the co-creation of value. Journal of the academy of marketing science, 36, 83-96. 

Merkitkää lähteisiin artikkeleiden DOIt näkyviin.

Tietosuojaseloste

Antamiasi tietoja käytetään ainoastaan tämän julkaisun yhteydessä, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.