Tieteelliset kirjastot vuonna 2030 – katsaus keskeiseen strategiatyöhön

Kirjoittajat

  • Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto
  • Mira Juppi Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Heli Kautonen SKS:n kirjasto
  • Kimmo Tuominen Helsingin yliopiston kirjasto
  • Hanna Lahtinen Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Miia Willman LUT-tiedekirjasto
  • Liisa Savolainen Kansalliskirjasto

Abstrakti

Strategiaa voi tarkastella erilaisilla aikajänteillä ja erilaisista näkökulmista, strategiapaperia voi työstää ja toteuttaa monella tavalla. Tässä artikkelissa luodaan silmäys eri sektoreilla tehtävän strategiatyön viimeisimpiin viilauksiin – fokus on erityisesti 2020-luvun kehityksessä. Artikkelissa tieteellisen kirjastomaailman eri toimijat käsittelevät strategiaa omista lähtökohdistaan. Painotukset vaihtelevat, mutta toimintaympäristön analyysissä on myös yhteisiä piirteitä.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 25, 2021

Viittaaminen

Saarti, J. ., Juppi, M., Kautonen, H., Tuominen, K., Lahtinen, H., Willman, M., & Savolainen, L. (2021). Tieteelliset kirjastot vuonna 2030 – katsaus keskeiseen strategiatyöhön. Signum, 53(1), 16–25. https://doi.org/10.25033/sig.107806