Lähdeviitteet ja pisteen paikka — ajatuksia viittauskäytänteiden kirjosta

Kirjoittajat

  • Vesa Linja-aho Metropolia-ammattikorkeakoulu

Abstrakti

Ohjeet ja käytännöt lähdeviitteiden merkitsemisestä vaihtelevat oppilaitoksittain. Omien käytäntöjen sijaan tulisi suosia kansainvälisiä standardeja ja ammattimaisia viitteidenhallintaohjelmia. Erityisen kiusallinen on kumottuun kansalliseen standardiin perustuva käytäntö pisteen käytöstä lähdeviitesulkeiden sisällä, jota viitteidenhallintatyökalut eivät tue eivätkä tunnista.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-04-28

Viittaaminen

Linja-aho, V. (2022). Lähdeviitteet ja pisteen paikka — ajatuksia viittauskäytänteiden kirjosta. Signum, 54(3), 33–36. https://doi.org/10.25033/sig.112164