Datanhallinnan merkitys, tutkijoiden osaaminen ja kirjaston rooli kulttuurinmuutoksessa

Kirjoittajat

  • Jukka Rantasaari Turun yliopiston kirjasto

Abstrakti

Tutkijat pitävät hyvää datanhallintaa eli datan järjestelmällistä käsittelyä erittäin tärkeänä datan eheyden, tutkimustulosten luotettavuuden ja tutkimuksen toistettavuuden kannalta. Silti monet arjen tutkimuskäytännöt eivät palvele tätä tavoitetta. Kulttuurinmuutokseen tarvitaan koulutusta, palveluja ja kannustimia. Akateemisilla kirjastoilla tiedonhallinnan ja tiedonlähteiden hallinnan ammattilaisina on yksi avainrooleista muutoksen johtamisessa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-04-10

Viittaaminen

Rantasaari, J. (2022). Datanhallinnan merkitys, tutkijoiden osaaminen ja kirjaston rooli kulttuurinmuutoksessa. Signum, 54(1), 13–21. https://doi.org/10.25033/sig.116007