Luottamuksen varassa kohti uudenlaisia kumppanuuksia

Kirjoittajat

  • Mika Holopainen Helsingin yliopiston kirjasto

Abstrakti

Maija-Leena Huotari ja Mirja Iivonen kirjoittivat vuonna 2004 Informaatiotutkimus-lehteen artikkelin yliopistokirjastoista strategisina kumppaneina, joilla on tärkeä rooli yliopistojen tietoprosesseissa. Strategisella kumppanuudella tarkoitetaan määritelmän mukaan kahden tai useamman toimijan välistä toimintamallia, jossa osapuolet tekevät toisiaan täydentäviä, molempia hyödyttäviä toimenpiteitä ja investointeja pitkäjänteisessä yhteistyösuhteessa. Huotarin ja Iivosen artikkelissa yliopistokirjastoilla nähtiin paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Ollakseen uskottavia kumppaneita kirjastojen olisi kyettävä kohtaamaan käyttäjien laajenevat vaatimukset, omaksumaan nopeasti teknologiset ja muut innovaatiot sekä ennakoimaan proaktiivisesti muutoksia
markkinoilla.

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2022-10-17

Viittaaminen

Holopainen, M. (2022). Luottamuksen varassa kohti uudenlaisia kumppanuuksia. Signum, 55(3), 3. https://doi.org/10.25033/sig.122339