Vastuullista julkaisumetriikkaa edistämässä – kansallinen julkaisumetriikkaopas

Kirjoittajat

  • Jani Sassali Oulun yliopiston kirjasto
  • Johanna Löhönen Tampereen yliopiston kirjasto
  • Hanna Värri Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskus
  • Anna-Kaisa Hyrkkänen Aalto-yliopisto johtamisen tietopalvelut
  • Terhi Sandgren Helsingin yliopiston kirjasto

Abstrakti

Kansallinen julkaisumetriikkaopas (KJMO) on kansallisena yhteistyönä toteutettu ja ylläpidettävä opas julkaisumetriikasta. Se on avoimesti verkossa saatavilla ja on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat työssään tai muussa toiminnassaan tietoa julkaisujen analysoimisesta ja siihen käytettävistä välineistä. Käyttäjät eivät tarvitse esitietoja julkaisumetriikasta, mutta tieteellisen julkaisemisen käytäntöjen ja suomalaisten tutkimusorganisaatioiden
toimintaympäristön tuntemus on tarpeen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-10-17

Viittaaminen

Sassali, J., Löhönen, J., Värri, H., Hyrkkänen, A.-K., & Sandgren, T. (2022). Vastuullista julkaisumetriikkaa edistämässä – kansallinen julkaisumetriikkaopas. Signum, 54(3), 13–16. https://doi.org/10.25033/sig.122342