Dataviittausten vakiintuminen edellyttää muutoksia työtapoihin ja tutkijan arviointiin

Kirjoittajat

  • Anna-Sofia Ruth Tampereen yliopisto, Tampere University Press
  • Päivi Kanerva Tampereen yliopisto

Abstrakti

Jokainen tutkimus nojaa aina jollakin tavalla aiemmin tuotettuun tutkimukseen. Tutkijalla on eettinen velvollisuus tuoda esille aiempi tieteellinen panos, jolle hän tutkimuksensa rakentaa. Viittaaminen muiden tekemiin tutkimustuotoksiin on itsestäänselvyys, kun puhutaan tieteellisistä julkaisuista, mutta tutkimusaineistoihin viittaaminen sen sijaan ei ole vielä vakiintunutta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-06-11

Viittaaminen

Ruth, A.-S., & Kanerva, P. (2023). Dataviittausten vakiintuminen edellyttää muutoksia työtapoihin ja tutkijan arviointiin. Signum, 56(2), 4–8. https://doi.org/10.25033/sig.130959