Kansalaistiede palveluna yliopistokirjastossa

Kirjoittajat

Abstrakti

Kansalaistiede etenee, ja samalla palveluiden ja yhteistyön tarve lisääntyy. Mikä voisi olla kirjaston rooli kansalaistieteen palveluntarjoajana? Tässä artikkelissa luomme silmäyksen kansalaistieteen kehittämistä ohjaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin linjauksiin sekä esittelemme LIBERin mallia. Tarkastelemme palveluesimerkkejä muista Pohjoismaista ja muutamia ruohonjuuritason avauksia Tampereen yliopiston kirjastosta. Lopussa esitämme teemoja, joista keskustella kirjastoissa kansalaistieteen tiimoilta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-20

Viittaaminen

Nissilä, P., Nykyri, S., & Peltonen, T. (2023). Kansalaistiede palveluna yliopistokirjastossa. Signum, 56(4), 6–14. https://doi.org/10.25033/sig.142190