Julkaisusarjojen arviointi toi uutta tietoa julkaisujen käytöstä

Kirjoittajat

  • Katja Hilska-Keinänen Suomen ympäristökeskus, Avoin tiede -ryhmä
  • Henri Pitkänen Suomen ympäristökeskus, Avoin tiede -ryhmä

Abstrakti

Tutkimuslaitosten omat julkaisusarjat ovat keskeisiä tiedonvälittämisen kanavia ja samalla laitoksissa tehtävän työn vakaita todistajia. Julkaisusarjojen käyttäjäyleisöt ovat usein hyvinkin tunnistettuja, mutta vähemmälle selvitykselle on jäänyt se, miten nämä kohderyhmät käyttävät kyseisiä tietolähteitä ja minkälaisia toiveita heillä on niitä kohtaan. Suomen ympäristökeskus Sykessä toteutettu julkaisusarjojen arviointi pyrki tuomaan ymmärrystä tähän kysymykseen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-20

Viittaaminen

Hilska-Keinänen, K., & Pitkänen, H. (2023). Julkaisusarjojen arviointi toi uutta tietoa julkaisujen käytöstä. Signum, 56(4), 29–32. https://doi.org/10.25033/sig.142193