Pääkirjoitus: Tekoälyn lukutaito vaatii pysähtymistä ja pohdintaa

Kirjoittajat

  • Mika Holopainen Helsingin yliopiston kirjasto

Abstrakti

Informaatiolukutaito ja siihen liittyvät koulutukset ovat olleet kirjastojen arkipäivää jo yli 20 vuotta. Vähitellen myös muut lukutaidon muodot ja niihin liittyvät käsitteet, kuten datalukutaito ja tekoälyn lukutaito, ovat hivuttautuneet kieleen, vaikka emme niiden määritelmiä välttämättä muista. Datalukutaidossa kyse on dataan liittyvien keskeisten teknisten, oikeudellisten ja sosiaalisten kysymysten tiedostamista ja ymmärtämistä. Tekoälyn lukutaito puolestaan voidaan lyhyesti määritellä kykynä ymmärtää ja käyttää tekoälysovelluksia vastuullisesti sekä arvioida laajasti tekoälyn vaikutuksia yhteiskuntaan.

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2024-06-04

Viittaaminen

Holopainen, M. (2024). Pääkirjoitus: Tekoälyn lukutaito vaatii pysähtymistä ja pohdintaa. Signum, 57(2), 3. https://doi.org/10.25033/sig.146129