Rights Retention askel askeleelta – SPARC Europelta apua RRS-strategioiden laadintaan

Kirjoittajat

  • Pirjo Kangas KR21-hankkeen Suomen koordinaattori

Abstrakti

Rights Retention -strategia on ajankohtainen asia avoimessa tieteessä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Asiaan vaikuttava lainsäädäntö on kansallista ja strategiat usein organisaatiokohtaista, mutta niiden laadinnan tueksi on tarjolla apua Euroopan tasolla. SPARC Europen Project Retain -sivustolla on laidasta laitaan erilaisia selvityksiä ja materiaaleja aiheesta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-06-04

Viittaaminen

Kangas, P. (2024). Rights Retention askel askeleelta – SPARC Europelta apua RRS-strategioiden laadintaan. Signum, 57(2), 44–47. https://doi.org/10.25033/sig.146141