Tieteellisten dokumenttien jakelutavan muutos – tutkijoiden vertaisjakelun tarkastelua

  • Ari Muhonen
  • Jarmo Saarti

Abstrakti
Tiedon hankinta ja tulosten julkistaminen kuuluvat tutkimustyön ytimeen. Kirjastoilla on perinteisesti ollut tässä oma roolinsa. Tutkijoiden mahdollisuudet omatoimisuuteen ovat kuitenkin digitalisoitumisen myötä kasvaneet merkittävästi. Esimerkiksi aiemmin tietoa täsmälevitettiin kollegoille lehtiartikkelien eripainoksilla, nyt uudet digitaaliset jakelukanavat saavuttavat maailmanlaajuisen yleisön (Muhonen & Saarti, 2016b).


Kirjastojen asema tiedon välittäjänä on muuttumassa. Meneillään oleva kehitys ohittaa kirjastot, ja ulkopuolisina emme edes saa suoraa tietoa siitä, mitä on tapahtumassa. Tutkijoiden aineiston hankintatapojen muutosta ei juurikaan ole tutkittu. Siksi kysyimme professoreilta heidän aineiston hankintatavoistaan sekä omatoi- misuudestaan tiedon levittämisessä.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 5, 2017
Viittaaminen
MUHONEN, Ari; SAARTI, Jarmo. Tieteellisten dokumenttien jakelutavan muutos – tutkijoiden vertaisjakelun tarkastelua. Signum, [S.l.], v. 48, n. 4, p. 22–29, helmi. 2017. ISSN 2242-9468. Saatavilla: <https://journal.fi/signum/article/view/60661>. Lainattu: 19 marras. 2017.