Asiakkaat elektronisten kirjojen hankkijoina – asiakaslähtöiset hankintamallit Tampereen teknillisessä yliopistossa

  • Stefan Oino
  • Antti Peltonen

Abstrakti

Tieteellisten elektronisten kirjojen hankintamallien monipuolistuminen on muuttanut kirjojen hankintakäytäntöjä. Kun aiemmin palveluntarjoajilta oli mahdollista hankkia vain isoja kirjapaketteja, on nykyään sekä kirjastoilla että niiden asiakkailla mahdollisuus yksittäisten nimekkeiden hankintaan useissa palveluissa. Tarvetta asiakaslähtöisille hankintamalleille näyttää selkeästi olevan, sillä perinteisillä hankintamalleilla hankituissa kokoelmissa valitettavan suuri osa nimekkeistä jää täysin vaille käyttöä. Asiakaslähtöisten hankintamallien käyttökelpoisuuden etukäteisarviointi on haasteellista. Käytännössä eri mallien parhaat käytännöt selviävät vain rohkeasti kokeilemalla. Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kirjastossa pohdittiin käyttökokemuksia malleista sekä ideoitiin mallien käyttöä tulevaisuudessa.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 7, 2017
Viittaaminen
Oino, S., & Peltonen, A. (2017). Asiakkaat elektronisten kirjojen hankkijoina – asiakaslähtöiset hankintamallit Tampereen teknillisessä yliopistossa. Signum, 49(2), 7–12. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/signum/article/view/65631