Varautuminen EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen

  • Pekka Heikkinen Kansalliskirjasto

Abstrakti

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan keväällä 2016 ja sitä ryhdytään soveltamaan 25.5.2018 alkaen. On tärkeää, että kirjastot ja arkistot varautuvat asetuksen vaikutuksiin jo ennalta. Asetus velvoittaa suojaamaan henkilötiedot sekä säätelee niiden käyttöä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot jotka voidaan yhdistää johonkin elossa olevaan yksityiseen henkilöön kuten nimitieto, osoitetieto, sähköpostiosoite, kirjastokortin numero, puhelinnumero, valokuva josta henkilö on tunnistettavissa tms.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 20, 2017
Viittaaminen
Heikkinen, P. (2017). Varautuminen EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Signum, 49(3), 5–7. https://doi.org/10.25033/sig.68828