Työelämän informaatiolukutaito – joko siihen pitäisi tarttua?

Kirjoittajat

  • Hellevi Hakala Metropolia-ammattikorkeakoulu
  • Kaisa Puttonen Laurea-ammattikorkeakoulu

Abstrakti

Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan työelämän informaatiolukutaidosta? Onko se oman työyhteisön informaatiovirtojen hallintaa vai erilaisten työyhteisöjen informaatiokäytäntöjen tunnistamista? Vai voisiko se merkitä kirjasto- ja informaatiotieteiden (LIS) opiskelijoiden mahdollisuutta työllistyä kirjastoalan lisäksi yritysmaailmaan strategiasuunnittelun konsultiksi? ECIL2017 osoitti, että kaikki nämä tulkinnat ovat mahdollisia. Informaatiolukutaito haarautuu yhä useampiin
alalukutaitoihin. Esityksissä puhuttiin mm. talouteen, tekijänoikeuksiin, dataan, terveyteen liittyvästä lukutaidoista. Erityisesti ammattikorkeakoulun kontekstissa yhä tiivistyvä työelämäyhteistyö on oleellinen osa pedagogiikkaa ja
opiskelijan arkea. Lisääntyvän projekti- ja hanketoiminnan myötä meidän tulee ottaa haltuun uusia näkökulmia, soluttautua uusiin ympäristöihin ja lähteä ulos kirjastosta. Olla osa erilaisia yhteisöjä. Onko meillä rohkeutta laajentaa toimintaympäristöämme ja siirtyä uusiin rooleihin?

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-12-20

Viittaaminen

Hakala, H., & Puttonen, K. (2017). Työelämän informaatiolukutaito – joko siihen pitäisi tarttua?. Signum, 50(3), 13–18. https://doi.org/10.25033/sig.68831