Tutkimusdatan avaamisen esteet: haastattelututkimus Helsingin yliopistossa

Kirjoittajat

  • Juuso Ala-Kyyny Helsingin yliopiston kirjasto
  • Tuija Korhonen Helsingin yliopiston kirjasto
  • Markku Roinila Helsingin yliopiston kirjasto

Abstrakti

Tiedepolitiikan ja rahoittajien linjauksissa on korostettu yhä enemmän tutkimusaineistojen avointa saatavuutta. EU:n Horisontti 2020 -ohjelma edellyttää aineiston avaamista ja Suomen Akatemia vaatii rahoitushakemuksissa aineistonhallintasuunnitelmaa. Myös monet julkaisijat vaativat yhä useammin tutkimusdatan liittämistä artikkeleihin. Avoimuuden vaatimus tieteessä ei toki ole uusi keksintö, tietotekniikan kehitys vain tarjoaa sille uusia käytännön sovellutuksia. Mutta millaisia edellytyksiä tutkimusdatan avaamiseen ja jakamiseen käytännössä tällä hetkellä on? Tässä artikkelissa esiteltävä Helsingin yliopistossa tehty selvitys osoittaa, että nykyinen tutkimuskulttuuri ei ehkä kaikilta osin ole vielä valmis datan avaamiseen. Erityisenä ongelmana nousee esiin metadatan puutteellisuus.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-02-01

Viittaaminen

Ala-Kyyny, J., Korhonen, T., & Roinila, M. (2018). Tutkimusdatan avaamisen esteet: haastattelututkimus Helsingin yliopistossa. Signum, 50(4), 25–29. https://doi.org/10.25033/sig.69198