Metatietotyön uudet tuulet – dokumenttien kuvailun merkitys digiyhteiskunnassa

Abstrakti

Metatiedolla tarkoitetaan tietoa tiedosta, kirjastoympäristössä konkreettisesti erilaisiin julkaisuihin liitettävää kuvailutietoa. Kuvailutiedolla on
kaksi tarkoitusta: ensinnäkin sen avulla voidaan luoda tietokantoja ja kertoa julkaisuista ja niiden historiasta. Toinen tarkoitus liittyy siihen tavoitteeseen, jossa lukija tai käyttäjä ja julkaisu autetaan löytämään toisensa. Metatietotyö on murroksessa. Tämä johtuu digitaalisen toimintaympäristön ja tietotekniikan kehittymisestä, julkaisujen määrän valtavasta kasvusta ja tieteellisessä ympäristössä uusien tiedonlouhintaan liittyvien tutkimusmenetelmien kehittymisestä. Näissä kaikissa tarvitaan hyvää ja laadukasta metatietoa.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
heinä 27, 2018
Viittaaminen
Hypén, K., Piukkula, J., & Saarti, J. (2018). Metatietotyön uudet tuulet – dokumenttien kuvailun merkitys digiyhteiskunnassa. Signum, 50(2), 5–9. https://doi.org/10.25033/sig.74087