Sivistyksen puolustus: miksi akateemista elämää tarvitaan? Sari Kivistö & Sami Pihlström

  • Vesa Suominen Oulun yliopisto

Abstrakti

Sari Kivistön ja Sami Pihlströmin teos Sivistyksen puolustus: Miksi akateemista elämää tarvitaan? (Gaudeamus 2018) käsittelee kriittisesti Suomen yliopistolaitoksen kehitystä ja nykytilaa. Painopiste on humanistisissa tieteissä, mutta teos käsittelee yleisemminkin sivistyksen ja akateemisen elämänmuodon merkitystä yliopistossa.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
elo 6, 2018
Viittaaminen
Suominen, V. (2018). Sivistyksen puolustus: miksi akateemista elämää tarvitaan? Sari Kivistö & Sami Pihlström. Signum, 50(2), 24–28. https://doi.org/10.25033/sig.74135