Työelämäpedagogiikka ja tiedon tuottamisen muuttuvat käytännöt

  • Eeva Kuoppala Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  • Pekka Uotila Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Abstrakti

Ammattikorkeakouluissa pedagogiikka kiinnittyy tiiviisti työelämään. Työelämäpedagogiikka merkitsee mm. verkostoissa toimimista ja erilaisia tiedonhankinnan ja julkaisemisen käytäntöjä. Kirjaston tarjoamat palvelut ovat työelämäyhteyksissä yksi monista palvelumahdollisuuksista. Digitalisaatio ja työelämäpedagogiikka luovat asetelman, jossa julkaisemisen kynnys alentuu. Kirjaston tehtävä “sisältä ulos” -toiminnassa näyttää tässä kehityksessä korostuvan.

Avainsanat: ammattikorkeakoulut, työelämä, työelämäpedagogiikka
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 11, 2018
Viittaaminen
Kuoppala, E., & Uotila, P. (2018). Työelämäpedagogiikka ja tiedon tuottamisen muuttuvat käytännöt. Signum, 50(3–4), 36–41. https://doi.org/10.25033/sig.77237