TKI-AINEISTOJEN AVARUUS — 3AMKIN AINEISTONHALLINNAN KÄYTÄNNÖT JA OSAAMINEN

Kirjoittajat

  • Maija Merimaa Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Hanna Lahtinen Laurea-ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

aineistonhallinta, ammattikorkeakoulut

Abstrakti

Tiedontuotannon vastuullisuuden lisääminen on tällä hetkellä yksi eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeisiä pyrkimyksiä. Käytännössä tämä näkyy muun muassa siinä, että tutkimuksessa kerättävien aineistojen hallintaan kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Monet rahoittajat edellyttävätkin hankehakemuksilta tutkimusaineiston tallentamista, jatkokäyttöä ja mahdollista jakamista pohtivaa aineistonhallintasuunnitelmaa. Ammattikorkeakouluissa aineistojen tallentamisen, jakamisen ja hyödyntämisen käytännöt ovat vasta kehittymässä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-11-05

Viittaaminen

Merimaa, M., & Lahtinen, H. (2019). TKI-AINEISTOJEN AVARUUS — 3AMKIN AINEISTONHALLINNAN KÄYTÄNNÖT JA OSAAMINEN. Signum, 52(3), 43–50. https://doi.org/10.25033/sig.87065