PEHMEÄÄ JA TEKNOLOGISTA OSAAMISTA TULEVAISUUDEN KORKEAKOULUKIRJASTOISSA

  • Hellevi Hakala Metropolia-ammattikorkeakoulu
  • Anne Kakkonen Helsingin yliopiston kirjasto

Abstrakti

Työelämän nopea muutos vaikuttaa kirjastotyöhön. Kirjastoissa on paljon uusia tehtäviä, jotka menevät perinteisen kirjastotyön ohi. Muutokset organisaatiossa edellyttävät työntekijöiltä joustavuutta ja valmiutta tarttua uudenlaisiin tehtäviin. Uusien tehtävien myötä kirjastoihin rekrytoidaan muitakin kuin kirjastoammatillisen koulutuksen saaneita työntekijöitä: viestintä- ja järjestelmäosaajia, pedagogeja, tapahtumatuottajia, datanhallintataitoja ja palvelumuotoilijoita. Samalla työelämän muutos on herättänyt tarpeen uudistaa koulutusta. Elokuussa 2019 SeAMK kutsui työelämän edustajia sekä SeAMkin Kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelman opettajia saman pöydän ääreen keskustelemaan siitä, miten kirjastoalan koulutusta tulisi uudistaa. Tarkastelemme asiaa tässä artikkelissa korkeakoulukirjastojen näkökulmasta, mutta monet asiat ovat yhteisiä kaikille kirjastosektoreille.

  What do you want to do ? New mailCopy     What do you want to do ? New mailCopy     What do you want to do ? New mailCopy
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 13, 2020
Viittaaminen
Hakala, H., & Kakkonen, A. (2020). PEHMEÄÄ JA TEKNOLOGISTA OSAAMISTA TULEVAISUUDEN KORKEAKOULUKIRJASTOISSA. Signum, 51(4), 24–28. https://doi.org/10.25033/sig.89029