Alternative access – Vaihtoehtoinen saatavuus monen keinon kokonaisuus

  • Juha Leppämäki Helsingin yliopiston kirjasto
Avainsanat: open access, alternative access

Abstrakti

Kirjastoaineistojen vaihtoehtoinen saatavuus tuli Suomessa ajankohtaiseksi erityisesti viime vuonna, kun neuvottelut FinELib-kirjastokonsortion ja tiedekustantaja Taylor & Francisin kanssa kariutuivat. Sen seurauksena yliopisto- ja korkeakoulukirjastoilta katkesi pääsy Taylor & Francisin -lehtiin. Vaihtoehtoisella saatavuudella (alternative access) tarkoitan tässä yhteydessä tapoja saada käyttöön artikkeleita, jotka ovat kustantajan maksumuurin takana.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 28, 2020
Viittaaminen
Leppämäki, J. (2020). Alternative access – Vaihtoehtoinen saatavuus monen keinon kokonaisuus. Signum, 52(1), 5–11. https://doi.org/10.25033/sig.91951