Julkaisumaksujen jäljillä: Kokemuksia APC-maksujen seurannasta

  • Arto Ikonen Avoimen tieteen keskus, Jyväskylän yliopisto
  • Juho Jussila Itä-Suomen yliopiston kirjasto
  • Anna Laakkonen Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Anna-Kaarina Linna Turun yliopiston kirjasto
  • Sirpa Suonpää Luonnonvarakeskus

Abstrakti

Avoimen julkaisemisen yleistyessä apc-maksujen hallinnointi ja seuranta on noussut yhä tärkeämpään rooliin suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa. Samalla on huomattu myös ne haasteet, joita maksuliikenteen seuraamiseen liittyy. FinELib-kirjastokonsortio käynnisti keväällä projektin, jossa kuusi organisaatiota etsi toimivia käytäntöjä julkaisumaksujen parempaan seurantaan. Tässä artikkelissa esitetään projektin keskeiset tulokset.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 25, 2020
Viittaaminen
Ikonen, A., Jussila, J., Laakkonen, A., Linna, A.-K., & Suonpää, S. (2020). Julkaisumaksujen jäljillä: Kokemuksia APC-maksujen seurannasta . Signum, 52(2), 24–32. https://doi.org/10.25033/sig.96019