”Jotta meidät muistettaisiin sellaisina kuin elimme”

Queerit äänet ja muistitietoarkistojen hiljaisuudet

Kirjoittajat

  • Riikka Taavetti Helsingin yliopisto

Abstrakti

Artikkeli käsittelee queer-elämän ja erityisesti homoseksuaalisuuden tai samansukupuolisen halun muistoja ympäröiviä hiljaisuuksia suomalaisissa muistitietoarkistoissa. Artikkeli käyttää esimerkkinä Sateenkaarinuorena nyt ja ennen -kirjoituskeruuta (2014) ja sijoittaa sen suomalaisen muistitietotutkimuksen kehyksiin. Artikkeli analysoi hiljaisuutta neljällä eri tasolla: kirjoitusten kuvaamana hiljaisuutena, puuttuvien kertomusten hiljaisuutena, muistitietokeruiden hiljaisuuksina sekä arkistojen käytäntöjen hiljaisuuksina. Artikkeli osoittaa, miten muistitietokokoelmia analysoimalla voi tutkia sekä queer-elämän muistoja että näistä muistoista kertomisen mahdollisuuksia eri aikoina.

Avainsanat: muistitieto, queer, homoseksuaalisuus, hiljaisuus


Silencies and Queer Voices in Finnish Oral History and Life Writing Archives

This article addresses the silences around the memories of queer lives and, in particular, same-sex desires in Finnish oral history and life writing collections. By analyzing the collection campaign Rainbow youth present and past (2014) in the context of Finnish oral history research, the article examines four levels of silence – silences that the writings describe, silences of the missing reminiscences, silences in the collection campaigns, and silences in the archival practices. The article demonstrates how the reminiscence writing and oral history collections can be utilized to analyze both the memories of queer lives and the opportunities open at different times to address these memories.

Keywords: oral history, life writing, queer, homosexuality, silence

Osasto
Pervoskooppi: artikkelit

Julkaistu

2021-12-01

Viittaaminen

Taavetti, R. (2021). ”Jotta meidät muistettaisiin sellaisina kuin elimme”: Queerit äänet ja muistitietoarkistojen hiljaisuudet. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 15(1-2), 37–53. https://doi.org/10.23980/sqs.112513