Kirjallisuusinstituution pervot hetket, 101–105.

Kirjoittajat

  • Mikko Carlson Turun yliopisto

Abstrakti

Arvio teoksesta: Karkulehto, Sanna: Kaapista kaanoniin ja takaisin. Johanna Sinisalon, Pirkko Saision ja Helena Sinervon teosten queer-poliittisia luentoja. Acta Universitatis Ouluensis. B Humaniora 81. Oulun yliopisto 2007.

Osasto
Pervosilmäys: arvostelut
Julkaistu
kesä 30, 2008

Viittaaminen

Carlson, M. (2008). Kirjallisuusinstituution pervot hetket, 101–105. SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti, 3(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sqs/article/view/53654