”Mä koen että naisellehan se on taivas.” Alastoman Suomen sukupuolittuneet nautinnot

Kirjoittajat

  • Maria Vihlman Turun yliopisto

Avainsanat:

digitaalisuus, naiskäyttäjät, nautinto, nautinnon ehdot, seksuaalisuus

Abstrakti

Artikkelissa kartoitetaan naiskäyttäjien nautintoja Alastonsuomi.com-alustalla, jota määrittää käyttäjäkunnan miesvoittoisuus, toimintakulttuurin miesvaltaisuus ja digitaalisille tiloille tyypillisesti jopa ajoittainen naisvihamielisyys. Haastatteluihin pohjaavan empiirisen tarkastelun keskiössä on paitsi kysymys siitä, mistä Alastoman Suomen naiskäyttäjät alustaa käyttäessään nauttivat myös kysymys siitä, miten nämä nautinnot tulevat mahdollisiksi. Keskeisimmiksi mielihyvän lähteiksi nousevat sosiaalisuuden, seksuaalisuuden ja itserepresentaation nautinnollisuus, jotka mahdollistuvat yhtäältä sivuston tarjoaman kelpaavuuden kokemuksen ja toisaalta oman toiminnan kontrolloinnin kautta. Analyysi osoittaa, että alustan miesvaltaisuus ja -voittoisuus sekä tuottavat naiskäyttäjien nautintoja että uhkaavat niitä. Artikkelissa esitetään, että feministinen keskustelu, jossa huomio suunnataan yhtä aikaa naisten seksuaalisuuteen liittyviin nautintoihin ja vaaroihin ilman keskinäistä poissulkevuutta, on edelleen ajankohtainen.

 

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-09-07