”Mä en koe että sukupuoli ois siinä ohjaava tekijä” ‒ nuorten aikuisten kodin tekemisen käytännöt

Kirjoittajat

  • Katariina Kotila Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

koti, kodin maantiede, Kodin tekemisen käytännöt, sukupuolitapaisuus, sukupuolen tuottaminen

Abstrakti

Tässä artikkelissa tutkin, miten nuoret aikuiset tuottavat sukupuoltaan tehdessään kodista kotia. Tarkastelen erityisesti sitä, kuinka sukupuolta tuotetaan suhteessa käsityksiin kodin tekemisen käytäntöjen sukupuolitapaisuudesta. Aineisto koostuu 20–36-vuotiaiden nuorten aikuisten kirjoitelmista ja haastatteluista. Aineiston nuoret aikuiset perustelevat kodin tekemisen käytäntöjään yleensä mieluummin yksilöllisellä persoonallisuudella kuin sukupuolella ja irrottautuvat näin kotiin liittyvistä sukupuolitapaisuuden käsityksistä. Toisaalta osa heistä vertaa omaa toimintaansa kotona sukupuolitapaiseen kodin tekemiseen, jolloin käsitykset sukupuolitapaisuudesta kehystävät ja joskus myös taivuttavat sukupuolen tuottamista suhteessa kotiin.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-02-13