Maskuliinisuuden käsite Sukupuolentutkimus– Genusforskning-lehdessä – integroiva kirjallisuuskatsaus

Kirjoittajat

  • Tuija Koivunen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

integroiva kirjallisuuskatsaus, maskuliinisuus, matkustava käsite, Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehti

Abstrakti

Tämän integroivan kirjallisuuskatsauksen aineistona ovat Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden (ent. Naistutkimus–Kvinnoforskning) miehiä ja maskuliinisuutta käsittelevät vertaisarvioidut artikkelit. Jäljitän ja analysoin kriittisellä otteella, miten maskuliinisuuden käsite on määritelty, miten käsitettä on käytetty ja miten käyttö on muuttunut ajan saatossa lehden vertaisarvioiduissa artikkeleissa. Lisäksi tarkastelen, millaisissa miehiä käsittelevissä artikkeleissa maskuliinisuuden käsitettä ei ole käytetty. Maskuliinisuus on matkustava käsite, joka on kulkenut paitsi ajasta ja paikasta toiseen, myös tieteenalojen välillä. Etenkin Raewyn Connellin työhön perustuva tapa käyttää maskuliinisuuden käsitettä on ensin vakiinnuttanut ja sittemmin säilyttänyt paikkansa miehiä käsittelevissä artikkeleissa Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehdessä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-02-13