Editorial Team

Editorial Team

Editor-in-Chief

Matti Eräsaari, University of Helsinki

 

Editor

Laura Huttunen, Tampere University

 

Editor

Anna-Riikka Kauppinen, University of Cambridge

 

Editor

Patricia Scalco, University of Helsinki

 

Editor

Tuomas Tammisto, University of Helsinki

 

Editor

Heikki Wilenius, University of Helsinki

 

Review Editor

Pekka Tuominen, University of Helsinki

 

Editorial Secretary

Ville Laakkonen, Tampere University

 

Editorial Secretary

Saara Toukolehto, University of Groningen

 

Language Editor

Marianna Keisalo

 

Layout Editor

Maija Räisänen