Tietoa julkaisusta

Pohjoismaiden vanhimpiin antikvaarisiin julkaisuihin kuuluva Suomen Museo-Finskt Museum julkaisee vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita sekä katsauksia, kirja- ja näyttelyarvioita, matkakertomuksia, haastatteluja ja ajankohtaisia puheenvuoroja kulttuuriperinnön tutkimuksen aloilta, joihin kuuluvat muun muassa arkeologia, etnologia, taidehistoria ja museologia.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisemat ja vuonna 1894 perustetut Suomen Museo (julkaisuluettelo) ja Finskt Museum (julkaisuluettelo) ilmestyivät alkujaan erillisinä vihkoina, joiden tarkoitus oli palvella paitsi tutkimusta myös kansanvalistusta. Vuonna 2020 julkaisut yhdistyivät vuosikirjaksi Suomen Museo-Finskt Museum.

Pääasialliset julkaisukielet ovat suomi ja ruotsi, tarvittaessa myös englanti. SM-FM vaalii kotimaisten kielten kehitystä tieteen kielinä ja auttaa tutkimusartikkeliensa kirjoittajia määrittelemään keskeiset käsitteensä Tieteen termipankissa

Vuosikirja on avoimesti luettavissa journal.fi-palvelussa heti julkaisun jälkeen. SM-FM käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on tällä hetkellä arvioitu Julkaisufoorumin luokkaan 1.

Artikkelien tulostaminen ja tallentaminen on sallittua yksityiseen käyttöön tekijänoikeuslain mukaisesti. Opetus- ja tutkimustarkoituksiin artikkeleita saa tulostaa, kopioida ja tallentaa sekä käyttää Kopioston kopiointiluvan ehtojen mukaisesti.