Tietoa kirjastonhoitajille

Kannustamme tutkimuskirjastojen hoitajia lisäämään tämän julkaisun kirjastojensa elektronisten julkaisujen kokoelmaan. Kirjastot voivat ylläpitää tämän julkaisun avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmää ja tarjota sen tiedekuntien jäsenten käyttöön tieteellisten julkaisujen toimittamistarkoituksiin (ks. Open Journal Systems).