Toimituskunta

Päätoimittaja 

FT Johanna Enqvist (FSA) on Suomen tiedekeskusverkoston pääsihteeri ja Suomen Muinaismuistoyhdistyksen varapuheenjohtaja. Hänen erikoisalojaan ovat kriittinen museologia ja perinnöntutkimus, digitaaliset ihmistieteet, diskurssintutkimus, terminologia ja käsiteanalyysi. 

Sähköposti: johanna.enqvist(at)heureka.fi

Toimittajat

FT Frida Ehrnsten työskentelee numismaattisten kokoelmien intendenttinä Suomen kansallismuseon kokoelmat- ja tutkimus -yksikössä. Työssään hän on erityisen kiinnostunut kehittämään kokoelmien saavutettavuutta ja tiedon avaamista, vapaa-ajallaan hän tekee keskiaikaan painottuvaa tutkimusta.

FT Inkeri Hakamies on kansatieteilijä ja museologi Helsingin yliopistosta. Hänen kiinnostuksensa kohteena ovat museotyön muutos, museoiden ja museaalisuuden määrittely sekä museoissa tapahtuvat sosiaaliset ja kulttuuriset käytännöt.

FT Hanna Kemppi on taidehistorioitsija, opettaja ja tutkija, jonka erikoisaloja ovat 1700–1900-lukujen eurooppalainen ja pohjoismainen arkkitehtuuri, Karjalan tutkimus, ortodoksinen kulttuuriperintö ja kirkkotaide, käsitehistoria ja -analyysi sekä terminologia.

FM Liisa Kunnas-Pusa on arkeologian väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusaloihinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat arkeologian ja historiankirjoituksen historia ja tieteenfilosofia, käsitehistoria, museohistoria ja kulttuuriperinnön ja ideologioiden välinen suhde.

FT Marko Marila työskentelee tutkijatohtorina Linköpingin yliopistossa. Hänen erikoisalaansa ovat arkeologian (ml. meriarkeologia) historia ja filosofia sekä kulttuuriperinnön (taiteellinen) tutkimus.

Toimitusneuvosto

Dosentti Ildikó Lehtinen, emerita Suomen kansallismuseon intendentin toimesta. Lehtisen tieteellisen kiinnostuksen kohteita ovat tutkimushistoria ja suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvien kansojen pukututkimus. Kansatieteilijänä hän on tehnyt kenttätyötä marien ja Siperian hantien parissa 1981–2019. Lehtinen on järjestänyt useita näyttelyitä ajankohtaisista aiheista Kansallismuseossa ja Kulttuurien museossa.

Dosentti, FT Helena Lonkila toimii museologian ja kulttuuriympäristön tutkimuksen yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa. Lonkila on Kulttuuriympäristötutkimuksen seuran puheenjohtaja. Hänen tutkimusalojaan ovat kulttuuriympäristön ja -perinnön rakentuminen, karelianismi, kulttuuriperinnön materiaalisuus ja semioottinen kulttuurianalyysi.

Anna Wessman (FSA) toimii arkeologian professorina Bergenin yliopistossa. Hän on rautakauden dosentti Turun yliopistossa. Wessmanin erikoisaloja ovat Skandinavian rautakausi (erityisesti merovingi- ja viikinkiaika), hautaaminen ja siihen liittyvät uskomukset, metallinetsinharrastus kansalaistieteenä, digitaaliset ihmistieteet sekä museologia.

Julkaisusihteeri

SM – FM:n Journal.fi-tietokantaa ylläpitää Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisusihteeri Teemu Väisänen (julkaisusihteeri@muinaismuistoyhdistys.fi).