Toimituskunta

Suomen Museon päätoimittaja on FM Outi Järvinen (outi.jarvinenharvilahti(at)gmail.com). Toimituskuntaan kuuluvat FT Frida Erhnsten, dosentti Ildikó Lehtinen ja dosentti Leena Svinhufvud. Toimitusneuvostoon kuuluvat FM, amanuenssi Johanna Lehto-Vahtera, apulaisprofessori Marie-Sofie Lundström, yliopistonlehtori, dos. Elina Räsäne, tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss ja dos.Tuukka Talvio. Julkaisun toimitussihteerinä toimii FM Mervi Suhonen.

Suomen Museon Journal.fi -tietokantaa ylläpitää Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisusihteeri Teemu Väisänen (julkaisusihteeri@muinaismuistoyhdistys.fi).