Toimituskunta

Vuodesta 2020 alkaen julkaisu on ollut osa yhteisjulkaisua Suomen Museo – Finskt Museum. Yhteisjulkaisun vierailevana päätoimittajan toimii vuonna 2022 dos. Elina Räsänen. Toimituskuntaan kuuluvat FT Frida Erhnsten, dos. Ildikó Lehtinen ja dos. Leena Svinhufvud. Toimitusneuvostoon kuuluvat FM, amanuenssi Johanna Lehto-Vahtera, apulaisprofessori Marie-Sofie Lundström, yliopistonlehtori, dos. Elina Räsänen, tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss ja dos. Tuukka Talvio.

Suomen Museon Journal.fi -tietokantaa ylläpitää Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisusihteeri Teemu Väisänen (julkaisusihteeri@muinaismuistoyhdistys.fi).