Elävät perintömme

Kansallinen me aineettoman kulttuuriperinnön luetteloinnissa

Kirjoittajat

  • Heidi Haapoja-Mäkelä

Abstrakti

Aineettoman kulttuuriperinnön luettelointi on ylirajaisia ja eurooppalaisia kulttuuriperintöpolitiikkoja heijastava, mutta kansallisella tasolla toimiva ja sitä rakentava ilmiö. Artikkelissani tutkin Museoviraston ja erilaisten yhteisöjen tuottamia aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamiseen, vaalimiseen ja edistämiseen liittyviä materiaaleja. Huomioni kohdistuu siihen, miten kansallisuutta tuotetaan aineettoman kulttuuriperinnön hallintaan liittyvissä yhteyksissä. Olen erityisen kiinnostunut ”meisyyttä” ilmentävistä kielellisistä rakenteista ja laajemmista puhetavoista, joissa ”suomalaisuutta” rakennetaan.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-12-01

Viittaaminen

Haapoja-Mäkelä, H. (2020). Elävät perintömme: Kansallinen me aineettoman kulttuuriperinnön luetteloinnissa. Suomen Museo-Finskt Museum, 127, 49–66. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109155

Numero

Osasto

Artikkelit ja katsaukset