Kansanpuvusta kulttuuriperinnöksi

Kirjoittajat

  • ldikó Lehtinen

Abstrakti

Kulttuuriantropologi Daniel Miller totesi, että ympärillämme olevia esineitä ei aina havaita tai ne hyväksytään sellaisinaan kiinnittämättä huomiota niihin. Se kulttuuri, jossa olemme kasvaneet, muokkaa käsityksemme esinemaailmasta. Missä vaiheessa kiinnitetään huomiota pukeutumiseen? Mitä vähemmistökansan puku edustaa nyt monikulttuurisella alueella vähemmistökansan parissa? Onko vähemmistökansan puvusta museoesineeksi ja siten osaksi kulttuuriperintöä ja identiteettiä? Onko itsestäänselvyys, että kansanpuvulla on symbolista merkitystä? Miten kansanpuvusta tulee kulttuuriperintöprosessin osa?

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-12-01

Viittaaminen

Lehtinen, ldikó. (2020). Kansanpuvusta kulttuuriperinnöksi. Suomen Museo–Finskt Museum, 127, 126–148. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/109165

Numero

Osasto

Artikkelit ja katsaukset