Esineestä esineisyyteen: Visio posthumanistisesta museosta

Kirjoittajat

  • Johanna Enqvist

Avainsanat:

kriittinen perinnöntutkimus, kriittinen museologia, posthumanismi, kulttuuriperintö, esine

Abstrakti

Posthumanismi pyrkii eroon ihmiskeskeisestä näkökulmasta ja sitoutuu sekä inhimillisten että ei-inhimillisten olentojen suhteissa muodostuvaan verkostomaiseen toimijuuteen. Pohdin tässä artikkelissa posthumanististen lähtökohtien ja tutkimuskäsitteiden antia kriittisen perinnöntutkimuksen ja museologian teoreettiselle ja menetelmälliselle kehitykselle. Hahmottelen lisäksi posthumanistista ajattelua toteuttavan museon mahdollisuutta osana koko elonkirjon tulevaisuutta varjostavan ilmastokriisin kohtaamista.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-01-18

Viittaaminen

Enqvist, J. (2022). Esineestä esineisyyteen: Visio posthumanistisesta museosta. Suomen Museo-Finskt Museum, 128, 10–28. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/112874