Museoesineistä kulttuurisiksi dokumenteiksi

Akseli Gallen-Kallelan intiaaniesineiden sijoittaminen alkuperäiseen kontekstiinsa

Kirjoittajat

  • Riku Hämäläinen

Avainsanat:

Akseli Gallen-Kallela, Yhdysvallat, intiaanit, alkuperäiskansat, esineet, museokokoelmat

Abstrakti

Akseli Gallen-Kallelan Yhdysvalloissa keräämät etnografiset esineet ovat tähän asti edustaneet henkilöhistoriallisina esineinä yksinomaan taiteilijan Amerikan matkaa. Esineiden alkuperästä ei ole ollut juuri tietoa, joten niiden alkuperäinen kulttuurikonteksti on jäänyt kuuluisan kerääjänsä varjoon. Tässä artikkelissa kartoitan Gallen-Kallelan Museossa ja Kansallismuseossa olevat Gallen-Kallelan intiaaniesineet ja analysoin niitä siinä kulttuurisessa kontekstissa, josta ne siirtyvät Gallen-Kallelalle. Alkuperän tunteminen antaa mahdollisuuden tulkita niiden merkityksiä jatkossa myös laajemmissa konteksteissa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-01-18