Löydöt arvopuntarissa

Arkeologisten esinelöytöjen valikoitumisesta museon kokoelmiin

Kirjoittajat

  • Liisa Seppänen
  • Maija Helamaa
  • Hannu Takala

Avainsanat:

arkeologia, Lahden museo, löytö, luokittelu, museokokoelmat, tutkimus

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan arkeologisten löytöjen arvottamista ja sitä millaisen valintaprosessin tuloksena, millä kriteereillä ja kuinka systemaattisesti arkeologisissa kaivauksissa talteen otettuja löytöjä Suomessa valitaan museoiden kokoelmiin. Tapausesimerkkinä tuodaan esille Lahden museossa vuonna 2014 toteutettu arkeologisten löytöjen arviointi sekä sen pohjaksi laaditut kriteerit, joiden mukaan kokoelmiin valittiin Lahden kylän kaivauksissa (2013) esille saadusta löytöaineistosta kattava ja monipuolinen otos.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-01-18

Viittaaminen

Seppänen, L., Helamaa, M., & Takala, H. (2022). Löydöt arvopuntarissa: Arkeologisten esinelöytöjen valikoitumisesta museon kokoelmiin. Suomen Museo-Finskt Museum, 128, 71–100. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/112877