Performanssitaide kokoelmissa

Kirjoittajat

  • Christine Langinauer

Avainsanat:

performanssitaide, taidekokoelma, taidemuseo, dokumentaatio

Abstrakti

Performanssitaide on viimeisten vuosikymmenten aikana astunut marginaalista suurten taidemuseoiden näyttelysaleihin. Olemukseltaan katoava ja hetkeen sidottu, tietyssä paikassa ja ajassa tapahtuva performanssiteos jättää harvoin fyysisiä jälkiä. Miten performanssitaidetta voi tallettaa osaksi kulttuuri- ja taideperintöä, sen säilyttämistä vastustavasta luonteesta huolimatta? Miten taidemuseokenttä Suomessa on huomioinut performanssitaidetta kokoelmissaan? Katsauksessa pohdin performanssin tilaa Nykytaiteen museo Kiasman, HAM Helsingin taidemuseon, Porin taidemuseon sekä Vantaan taidemuseo Artsin kokoelmissa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-01-18

Viittaaminen

Langinauer, C. (2022). Performanssitaide kokoelmissa. Suomen Museo–Finskt Museum, 128, 118–124. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/suomenmuseo/article/view/112918