Digitaalinen catalogue raisonné

Uusia näkökulmia taiteilijan tuotannon tutkimiseen

Kirjoittajat

  • Irene Riihimäki

DOI:

https://doi.org/10.51808/suomenmuseo.143058

Avainsanat:

catalogue raisonné, digitaaliset ihmistieteet, tietokannat, teosluettelot, provenienssitutkimus, Akseli Gallen-Kallela

Abstrakti

Catalogue raisonné on kattava, kriittinen luettelo taiteilijan koko tuotannosta tai tekniikan mukaan rajatusta kokonaisuudesta. Jo 1700-luvun jälkipuoliskolta lähtien catalogue raisonnét ovat olleet keskeisiä tietolähteitä taidehistoriallisessa tutkimuksessa. 2010-luvulta alkaen yhä useampi luettelo on julkaistu digitaalisessa muodossa verkkoympäristössä. Tässä artikkelissa pohdin sitä, miten digitaalisuus on muuttanut catalogue raisonné -julkaisutyyppiä. Artikkelissa käsittelen jo julkaistujen digitaalisten luetteloiden ominaisuuksia tarkastelemalla julkaisujen keskinäisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Analyysissäni hyödynnän mediatutkija Lev Manovichin teoriaa tietokannasta nykyajan keskeisenä kulttuurisena muotona. Tapaustutkimuksena esittelen Akseli Gallen-Kallelan catalogue raisonné -hankkeen.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-01

Viittaaminen

Riihimäki, I. (2023). Digitaalinen catalogue raisonné: Uusia näkökulmia taiteilijan tuotannon tutkimiseen. Suomen Museo-Finskt Museum, 130, 46–73. https://doi.org/10.51808/suomenmuseo.143058