Mahdollisuuksia ja haasteita – tietojärjestelmien kehittäminen ja kulttuuriympäristötieto

Kirjoittajat

  • Satu Kähkönen
  • Juhana Lahti

DOI:

https://doi.org/10.51808/suomenmuseo.143060

Avainsanat:

kulttuuriympäristö, tietojärjestelmät, rakennettu ympäristö

Abstrakti

Alueelliset vastuumuseot ja Museovirasto muodostavat tänä päivänä kulttuuriympäristötyön ydinverkoston. Verkosto toimii kahden hallinnonalan, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön, leikkauspisteessä, jossa alueidenkäytön ja museoalan käytännöt kohtaavat. Ympäristöhallinnossa rakennettuihin ympäristöihin liittyvää tiedonhallintaa sekä tietojärjestelmiä kehitetään parhaillaan voimakkaasti. Museoalalla sekä kulttuuriympäristökohteet että kokoelmahallinnan huomioiva järjestelmäkehitys on puolestaan ajankohtainen ikuisuuskysymys.

Artikkelissa avaamme sitä, mitä rakennetun ympäristön tietojärjestelmä Ryhti tulee käytännössä tarkoittamaan kulttuuriympäristön suojelussa ja tutkimuksessa. Tähän liittyen pohdimme, onko rakentamisen ja alueidenkäytön tietovarantojen rinnalle eriteltävissä itsenäistä kulttuuriympäristötiedon kokonaisuutta. Erittelemme yhtäältä hyötyjä, joita rakennetun ympäristön tietojärjestelmän mukanaan tuoma digitaalinen tulevaisuus museoiden kulttuuriympäristötyölle tarjoaa sekä toisaalta haasteita, joita tiedonhallinnan digitaaliseen kehitykseen liittyy. Artikkeli perustuu ympäristöhallinnon kulttuuriympäristötietoon liittyvien kehityshankkeiden ajankohtaiseen tilannekuvaan syksyllä 2023, alueellisten vastuumuseoiden nelivuotissuunnitelmissaan (2023–2026) antamiin tietoihin sekä museoissa valmisteltuihin työsuunnitelmiin, jotka on jätetty opetus- ja kulttuuriministeriön digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen tukemiseen suunnattuun eritysavustushakuun (2022).

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-01

Viittaaminen

Kähkönen, S., & Lahti, J. (2023). Mahdollisuuksia ja haasteita – tietojärjestelmien kehittäminen ja kulttuuriympäristötieto. Suomen Museo-Finskt Museum, 130, 84–98. https://doi.org/10.51808/suomenmuseo.143060