Päätoimittaja: FT Ulriikka Puura <ulriikka.puura@alumni.helsinki.fi>

Toimitussihteeri: FM Juha Kuokkala <juha.kuokkala@helsinki.fi>