Suomalais-Ugrilainen Seura on yksi Suomen vanhimmista ja suurimmista tieteellisistä seuroista. Perustamisestaan lähtien (1883) Seura on pyrkinyt edistämään uralilaisten ja ns. altailaisten kielten ja näitä kieliä puhuvien kansojen kulttuurien, kansatieteen, kansanrunouden ja esihistorian tutkimusta.

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja (Journal de la Société Finno-Ougrienne) on tätä nykyä noin kahden vuoden välein ilmestyvä kansainvälinen vertaisarviointia käyttävä aikakauslehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1886. Suomalais-Ugrilaisen Seuran vuonna 2008 käyttöön otettu Aikakauskirjan verkkojulkaisu sisältää tällä hetkellä tuoreimpien numeroiden 91–96 koko sisällön – artikkelit, tieteelliset katsaukset sekä Suomalais-Ugrilaisen Seuran viimeisimmät vuosikertomukset ja tilinpäätökset – maksuttomina pdf-tiedostoina.